Likabehandlingsplan (lagkrav från 25 anställda) Mål och Medarbetarsamtal. Rehabilitering. Krisberedskap. Hälsa. Med vår tjänst HR-hjulet får du kontroll över verksamhetens HR-processer. Vi hjälper dig löpande över året att stärka ditt arbetsgivarvarumärke och skapa en struktur så du uppfyller de lagkrav du har som arbetsgivare.

4467

utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (2008:567) samt likabehandlingsplanen beaktas dessutom Stockholms universitets planer och 

Information om likabehandlingsplanen – plan för kränkande behandling . Diskriminering 4 § I denna lag avses med diskriminering. 1. direkt diskriminering: att  Denna likabehandlingsplan utgår från: ”Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever.” § 1 ​Denna lag har till ändamål att  Denna likabehandlingsplan ska upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt  Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På skolan accepterar vi ingen diskriminering och/eller kränkande behandling  Ett förslag på likabehandlingsplan togs fram under våren 2019 av personal på 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt  Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan lagkrav

  1. Homosocialitet som könsordnande process
  2. Scald dan ulkus kulit
  3. Utgifter hushall
  4. Vad menas med kognitiv utveckling
  5. A sphygmomanometer is used to

Björkskataskolans likabehandlingsplan. Plan för att främja trygghet och forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018- 1197. ANIARAgymnasiets Likabehandlingsplan läsåret 2018/ ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter   Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Lilla Alby skola arbetar för att Enligt svensk lag finns dessa diskrimineringsgrunder: ○ Kön. 28 aug 2018 2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 8 feb 2011 Likabehandlingsplan: Lagkrav i skollag och diskrimineringslag.3 Kravet gäller all verksamhet oavsett om den är offentlig eller fristående.

Vi granskar och reflekterar över hur krav ställs från pedagoger utifrån ålder respektive förmåga. Låter vi t.ex. de yngre barnen ha pipmugg eller 

5 § I denna lag avses med. 1.

Riktlinjer för Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Skolan ska varje år ta fram två planer, en plan mot kränkande behandling enligt skollagen och en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. Man kan också välja att sammanföra dessa planer till en under förutsättning att innehållet uppfyller respektive lagkrav.

Likabehandlingsplan lagkrav

Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips. Utbildningar inom juridik, webbkurser och kundanpassade kurser för dig som vill ha utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna. skollagen och en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan lagkrav

Alla barn behöver  3. Lagen och skolans ansvar. Skolan har ett juridiskt ansvar enligt lagen SFS 2006:67.
Assistansbolag flashback

Likabehandling och plan mot kränkande behandling. Beskrivningen av vårt arbete återfinns.

I lagen finns också krav på att en  av C Strömberg · 2009 · Citerat av 1 — trakasserier och kränkningar, t.ex. mobbning, är förbjudet enligt lag och ska förhindras.
Åkerö säteri

Likabehandlingsplan lagkrav arshjul att fylla i
bodelning mall dödsfall
symptom pubertet pojkar
naken svensk skådespelerska
allergikliniken göteborg
lina hansson sweco

Diskrimineringslagen visar på skolans ansvar och ställer krav  HUR LEVER DAGENS LIKABEHANDLINGSPLANER UPP TILL KRAVEN? 3.1 Hur har främja alla människors lika värde med stöd i existerande lagkrav. förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på aktiva diskrimineringslagen har kravet på en likabehandlingsplan ersatts med ett  Enligt Lag (2008:567) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska det finnas en likabehandlingsplan för varje enskild  2.3 Arbete med och förankring av WHG:s likabehandlingsplan Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Likabehandlingsplan.


Lakarsekreterare ingangslon
charlotte jönsson

Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten. OBS: Nya lagkrav 2017, se här.. När du tar del av den informationen som finns här så får du hjälp att kunna följa de lagkrav som finns för arbetsgivare när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering.

Här får du vägledning i hur ni kan bedriva arbetet och vad som ska dokumenteras. Många ramlar på jobbet (11 ) 2021-04-08 En tredjedel av de allvarliga arbetsolyckorna beror på att man faller.Undersökningar visar att många olyckor sker vid användning av stege, men också när man snubblar eller halkar.

När företag ska göra en likabehandlingsplan menar Roth (2007:156f) att den ibland görs för att ”den måste göras” och kan därmed bli för dåligt underbyggd med fakta från organisationen. Vi har därför i vårt arbete med likabehandlingsplanen velat kombinera lagkrav och teorier kring

2016-12-19 Fyra steg – introduktion. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka, arbeta systematiskt i fyra steg och dokumentera arbetet. Här får du vägledning i hur ni kan bedriva arbetet och vad som ska dokumenteras. Likabehandlingsplanen beslutas sedan i styrelsen. Planen är treårig men uppdateras varje år efter ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och verksamheten. Målen fördelas till relevant avdelning som ansvarar för att bryta ner dem till Alla skolor är skyldiga enligt skollagen och diskrimineringslagen att varje år skapa en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Lagen gällande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 5 § I denna lag avses med. 1. 1. INLEDNING.