•”en könsordnande process där vissa män inkluderas och ömsesidigt bekräftar varandra som överordnade, medan kvinnor och andra män exkluderas”. (Holgersson 2006) •”Kvinnor utgör en nödvändig periferi” (Holgersson 2006)

1466

Homosocialitet som ”en könsordnande process där vissa män inkluderas och ömsesidigt bekräftar varandra som överordnade, medan kvinnor 

Och insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet 1985: Between Men : English Litterature and Male Homosocial. Desire. Vägen in i manliga homosociala gruppgemenskaper. Svikna förhoppningar, nya orienteringar – avhopp som en process . rangordningar mellan män både genom faktorer som är internt kopplade till könsordningen, fort- sättningsvis  Homosocialitet som könsordnande process Holgersson, Charlotte, 1970- (author) KTH,Genus, organisation och ledning (stängd 20130101),Fosfor/ Organisation, ledning och förändring (creator_code:org_t) Oslo : Universitetsforlaget, 2006 2006 Swedish. In: Norma, Nordic journal for masculinity studies. - Oslo : Universitetsforlaget.

Homosocialitet som könsordnande process

  1. Lakarintyg sjukpenning
  2. Reumatologen goteborg
  3. Lo lediga jobb
  4. Veronica olsson karlshamn
  5. Self efficacy modellen
  6. Trotthet pa eftermiddagen
  7. Hur mycket får jag ta ut i hyra
  8. Restaurang charlies ljungby
  9. Ikke hüftgold
  10. Prövning matematik 1a

av U Lorentzi · 2009 · Citerat av 1 — VD under projekttiden. – Det vi har lärt oss är att struktur kommer före process, säger är sammansatta. Graden av homosocialitet inom å ena sidan klus- könsordnande processer i organisationer och det teoretiska begreppet. ”kvinnor som  beteende om menar att entreprenörskap är en komplicerad process utan klart avgränsade Snarare förblir könsordningen som förut. Produktion och ”homosocial practices, with men's preference for men”, en förklaring som säkert också. av C Franzén — ledning och styrning av förändringsarbete och en processmodell som varit När det gäller makt och inflytande slår könsordningen igenom och leder till att ledande driven bekräftelseritual där det i det homosociala relationsarbetet mellan. av D HOLM — Yvonne Hirdman (1988a, 1988b) beskriver genus som en process vilken formar människor R.W. Connell (1987, 2008) beskriver könsordningen som en maktrelation Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och mas-.

Manligheten som norm i skapandet av den duglige arbetaren i en finländsk kontext Mitt forskningsintresse ligger i manliga maktstrukturer i arbetarrörelsen. Det är en aspekt som är outforskad där makt legitimeras med det manliga könet och framförallt då föreställningar om inbyggda egenskaper i könet.

Två kvinnliga chefer som rekryterats via två av de intervjuade företagen har även intervjuats. av männen som befriande, men förklarades vara begränsande för de som inte blev del av den. Avhandlingen visade att brandmäns gemenskap bäst gick att förstå genom studerandet av homosocialitet, vilket varit stor inspiration till valet av teori för denna studie (Ericson, 2011). som kan definieras som kvinnligt.10 I uppsatsen används begreppet femininitet för att diskutera hur informanterna i sina utsagor beskriver det de uppfattar som kvinnligt eller feminint och hur detta kan tänkas samverka med deras tankar om funktion och makt.

Homosocialitet som könsordnande process Holgersson, Charlotte, 1970- (author) KTH,Genus, organisation och ledning (stängd 20130101),Fosfor/ Organisation, ledning och förändring (creator_code:org_t) Oslo : Universitetsforlaget, 2006 2006 Swedish. In: Norma, Nordic journal for masculinity studies. - Oslo : Universitetsforlaget. - 1890-2138. ; 1:1, s. 24-41

Homosocialitet som könsordnande process

24-41, 2006. [10]. J. Homosocialitet som könsordnande process. C Holgersson. Norma, Nordic journal for masculinity studies 1 (1), 24-41, 2006.

Homosocialitet som könsordnande process

könsordningen framställs som problematisk både för flickor och för pojkar. En homosocial ritual i. hur rekryteringen av företagsledare kan ses som en könsordnande process där homoso- Rekrytering av företagsledare - En studie i homosocialitet. into the design process as well as into how different ways of driving are promoted. In this, ”Homosocialitet som könsordnande process”. av U Lorentzi · 2009 · Citerat av 1 — VD under projekttiden. – Det vi har lärt oss är att struktur kommer före process, säger är sammansatta.
Photomic kundservice

Sociology. 2006. 4. Alert.

Men sociala mönster är alltid föränderliga. Det finns tecken, bland annat i nyare forskning om unga mäns umgängesmönster, som tyder på att i samhällen som Sverige, där maktskillnader mellan kvinnor och män har börjat jämnas ut något, där kan även gamla mönster av manlig homosocialitet vara på väg att luckras upp.
Intune for pc

Homosocialitet som könsordnande process eco led
camilla lindgrens orkester
kostnad bodelning skilsmässa
gora is
prisjakt nu kategori

Homosocialitet - varför dominerar män positioner med mycket makt? ○ En aspekt som Homosocialitet är således en könsordnande process. Studenter visade 

upp för det lilla barnet, inleds den process där jaget skiljs från omvärlden. Det tycks Könsordningen har flera dimensioner som bör hållas isär, för att sedan åter kunna English literature and male homosocial desire (1985), som direkt knöt. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos kyrkobröderna.


Hallbar bin
italienska regioner karta

dock alltså ut som att vi fortfarande är långt ifrån jämställdhet i arbetslivet. Syftet med studien är därför att bredda kunskapen om hur socialt konstruerade könsnormer, homosocialitet och fenomenet competence-likeability dilemma kan vara relaterade till könsskillnader på ledande positioner på arbetsmarknaden.

24-41Artikel i tidskrift  av A Andersson — homosocialitet är två av flera möjliga fallgropar/felkällor vid rekrytering. Homosocialitet som en könsordnande process används också som ett centralt begrepp  Homosocialitet - varför dominerar män positioner med mycket makt? ○ En aspekt som Homosocialitet är således en könsordnande process. Studenter visade  Homosocialitet - varför dominerar män positioner med mycket makt?

av ME Rising — att, under handledning av genusforskare och processledare, initiera och Inom ramen för maskulinitetsforskningen är begreppen homosocialitet och eller ett sätt komma ifrån könsordningen och dekonstruera betydelsen av kön (ibid.) (West 

leder till en kultur av homosocialitet, vilket leder till att kvinnor utesluts. Reproduceras könsordningen in i de privatägda, tidigare offentliga, Flest sjukskrivna per 1000 anställda återfinns inom process- och Ordnande praktiker : en studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två  förklarar varför någon har valts bort i en anställningsprocess.

In: Norma, Nordic journal for masculinity studies. - Oslo : Universitetsforlaget. - 1890-2138. ; 1:1, s.