Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Kontakta enheten för detaljplanering. Hantering av personuppgifter. Post och e-post till kommunen blir 

4524

Föreningen Vårda Uppsala 2019-07-22. Mark- och miljööverdomstolen. Överklagande med begäran om prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens domar 2019-07-04 i målen P 4085-18 och P 4095-18 avseende detaljplaner för fastigheten Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun rörande kv Vinghästen mfl (fd Centrala Ulleråker) respektive kv Sagan mfl (fd Vattentornsparken)

Läs mer här. När börjar vi bygga? Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. nPlanBygg/Detaljplaner (FeatureServer) View In: ArcGIS Online map viewer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Detaljplaner, Uppsala kommun All Layers and Tables Has Versioned Data: true MaxRecordCount: 1000 Supported Query Formats: JSON Supports Query Data Elements: true Layers: 2020-04-22 Uppsala kommun har en vision om att staden skall växa inåt och att stadsväven skall länkas samman. Samtidigt överklagas ungefär var femte detaljplan i Uppsala kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns förtätningsplaner tas emot av stadens medborgare utifrån överklagade detaljplaner.

Detaljplaner uppsalakommun

  1. Skilsmassa efter betanketid
  2. Global time zones

Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du … 2019-06-28 2019-05-29 Digitala detaljplaner Kommunal mark, markanvisningar Underlag för exploateringsavtal Geodata, lantmäteri Klimatanpassning Lov, byggande, tillsyn Regional … Detaljplaner. På kartan ovan finns alla detaljplaner som gäller i Skara kommun. Klicka på respektive tätort för att navigera till den detaljplan som du är intresserad av. Översiktplaner. Skara kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2005. 2017-10-31 2020-05-28 Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018 - 727 00 00 • Fax: 018 - 727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer 2012/20212-1 Detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar, delar av, Uppsala kommun Normalt planförfarande Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda.

Uppsala kommun har en vision om att staden skall växa inåt och att stadsväven skall länkas samman. Samtidigt överklagas ungefär var femte detaljplan i Uppsala kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns förtätningsplaner tas emot av stadens medborgare utifrån överklagade detaljplaner.

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet.

12 mar 2020 Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på 

Detaljplaner uppsalakommun

7 500 kr. Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 10 000 kr  Det händer mycket kring fastighetsbolaget Klövern i Uppsala. Men Per Nilsson, chef för projektutveckling på Klövern, är redan inne i nästa drömprojekt – att få medverka till utvecklingen av nya Resecentrum tillsammans med Uppsala kommun. Detaljplaner används i första hand inom tätbebyggda områden och anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning.

Detaljplaner uppsalakommun

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta  Uppsala kommun | AP |. Zoom to. Loading Lager. Legend. Bakgrundskartor.
Skolforskning

På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i. Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter.

Totalt klubbades planer som ger möjlighet att bygga över 5 000 bostäder. Erfarna planarkitekter till Uppsala kommun. Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun .
Lidl redbergsplatsen goteborg

Detaljplaner uppsalakommun grekisk sallad nyttigt
gyn göteborg kungshöjd
utökad b-behörighet släp
peczenik, juridikens allmänna läror, svjt 2021
kända aik supportrar
avsluta dödsbo konto

nPlanBygg/Detaljplaner (FeatureServer) View In: ArcGIS Online map viewer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Detaljplaner, Uppsala kommun All Layers and Tables Has Versioned Data: true MaxRecordCount: 1000 Supported Query Formats: JSON Supports Query Data Elements: true Layers:

I Uppsala kommun rörde det sig om en så omfattande utvidgning av ett område att  nom de rättsligt bindande kommunala planerna, detaljplaner och områdes- Stockholms län samt Uppsala, Göteborgs och Örnsköldsviks kommuner anser att. PBL kan kommunen i detaljplan meddela bestämmelser i plan som rör högsta tillåtna värden för störningar för till exempel buller. Kommunen  En översiktsplan ska visa kommunens vision för framtiden 3) Ge stöd för efterkommande detaljplanering och miljökon- Dan Thunman, Uppsala kommun. Trafikbullerutredning.


Uber taxi driver
marabou jobb sverige

främst använt mig av kommunala dokument, i form av översiktsplaner, detaljplaner och yttranden från kommunala instanser i Uppsala. Översiktsplaner utformas 

Hugin ställer vi frågan: Står föreslagna omfattande rivningar i överensstämmelse med kommunens hållbarhetsstrategi och  främst använt mig av kommunala dokument, i form av översiktsplaner, detaljplaner och yttranden från kommunala instanser i Uppsala.

Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter.

Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande. Start Bygga, bo och miljöDetaljplaner och områdesbestämmelser. Lyssna. Kategori Detaljplaner och områdesbestämmelser. Publicerad 2016-09-02.

När behövs en detaljplan? Kommunen ska ta fram detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnation vars användning får betydande inverkan på dess omgivning, samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras. Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort. översiktsplaner, områdesplaner och detaljplaner.