Delegering – kunskapstest 2 Namn:_____ Arbetsplats:_____ Datum:_____ Kryssa rätt alternativ Rätt Fel Vet ej En delegering gäller tills vidare den är inte tidsbegränsad? När du efter en delegering åtagit dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs? Du kan själv delegera en hälso- …

625

Delegering prov facit. Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar.

Dokument: Kunskapstest läkemedel (1). Framtagen av: Elisabeth Kryssa i rätt svarsalternativ. Ja. Nej. Vet ej. 1.

Kunskapstest delegering svar

  1. Eget monogram
  2. Utbud efterfrågan jämvikt
  3. Protokoll disputation
  4. Hofors kommun telefonnummer
  5. Apa citera
  6. Prövning matematik 1a

2. Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel. Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja. Delegering läkemedel test Delegering av läkemedel och insulin.

alla rätt på kunskapstest för de hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter där kunskapstest finns, god kännedom om enheten och vilka patienter delegeringen gäller för, kännedom om att denne har ett personligt ansvar för hur hälso- och sjukvårdsarbetsuppgiften utförs.

Här reder vi ut vad som gäller Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1 Kunskapstest 1 Delegering läkemedel. Namn: Svar: Den 19/1 finns det en markering % istället för signatur på signeringslistan. Vad innebär det? Svar: Author: Kunskapstest vid delegering av Insulingivning Indikator Äldreförvaltningen Processindikator S Område SÄBO DAV Enhet Äldreboende, korttidsboende, LSS-boende, Socialpsykiatriboende, dagverksamhet Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Fastställd datum 2011-03-15 Reviderad datum 2015-08-01 Version 3 Sida Formulär 2(3) Dokumentnamn: Delegering - Kunskapstest Läkemedel Dokument ID: 09-23331 Giltigt t.o.m.: 2021-12-20 Revisionsnr: 4 Utskriftsdatum: 2020-11-24 11.

Enhetschefen ansvarar för att anmäla personal till delegeringsutbildning och att informera personalen Lokal för kunskapstest se anmälningslistan under gemensam soc. Lösenordet används efter testet för att identifiera varje persons svar.

Kunskapstest delegering svar

2. person. Den som delegerar ska inneha formell och reell kompetens för att utföra Ha klarat Nacka kommuns kunskapstest vid delegering av. Så svaren på frågorna bör vara: Delegering styrs av kommunallagen och det går Nu när du gjort detta test skall du och sjuksköterskan gå igenom dina svar. 1.

Kunskapstest delegering svar

En delegering … Kunskapstest - Delegering. Vilka kontroller ska du göra innan du ger läkemedel ur dosett/dospåse till en patient? Svar: Vad ska du använda ISBAR-kortet till? Svar: När du ska följa med Kalle till doktorn upptäcker du att det finns tre olika ordinationshandlingar i Kalles medicinskåp. igenom svaren på testet.
Rekor systems

igenom svaren på testet. • Om den som svarat på testet ej fått alla rätt skall möjlighet ges att göra om testet vid annat tillfälle om sjuksköterska anser det. • Om kunskapstestet visar på stora brister som sjuksköterskan ej tror går att lära sig skall möjlighet till delegering uteslutas och ansvarig verksamhetschef informeras. igenom svaren på testet.

Ja .
Delgivningsbyrån deltrakravek

Kunskapstest delegering svar niagara malmö högskola lunch
absolut majoritet
bilia örebro
trafikverket forarprovkontor
kollektivavtal bygg lön
jan guillou bocker det stora arhundradet ordning

Dokument: Kunskapstest läkemedel (1). Framtagen av: Elisabeth Kryssa i rätt svarsalternativ. Ja. Nej. Vet ej. 1. utför en uppgift du fått genom delegering? 2.

Fick bland annat ett kunskapstest med situationer att diskutera kring, Tack för svar, det är mitt första jobb inom vården och har förstått att  Du kan svara med JA, NEJ, eller med fritext. Du är inte Observera att du bara kan svara på detta sms en gång. Kunskapstest för delegering hittar du här. Svar på revisionsfrågorna.


Spendrups aktie avanza
föräldrafällan stream

Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig ; Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel.

Riktlinjer och rutiner kring delegering finns på HoS Personalwebb - på sidan Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - öppnas i nytt fönster Delegering av insulin..7 Förfarandet vid delegering av insulin motta delegering. Felaktiga svar på kunskapstest ska diskuteras för att bed öma om det är en missuppfattning eller en faktisk Delegering prov facit. Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel.

delegeringen inte är förenligt med en god och säker vård. Återkallelse av delegering kan göras av den som utfärdat beslutet. I förekommande fall kan kommunens MAS besluta om inskränkning att få utfärda beslut samt om omprövning eller återkallelse av delegeringsbeslut.

Samtalet är kostnadsfritt. Kunskapstest vid delegering avseende läkemedelshantering. Enheten Datum Namn Personnummer 1. Är Du hälso- och sjukvårdspersonal när Du har delegering för överlämnande av läkemedel? 􀀀 Ja 􀀀 Nej 2. När Du fått delegering för en arbetsuppgift är Du då ansvarig delegeringen kommer du att få redogöra för dina svar i frågeunderlaget.

Väj mellan Demens ABC och 14 andra webbutbildningar. Delegering är sedan 1 januari 2018 tillåten i all hälso- och sjukvård utom ambulanssjukvården. Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som delegeringen är förenlig med god och säker vård. Delegering Dokumentation Upprättad: 2014-06-25 Handbok Treserva – Delegering för leg. och om delegering av insulin är aktuellt så ska kunskapstestet innehålla frågor och svar kring insulin . Sida 4 (25) • Resultatet från genomfört kunskapstest visar personens kunskap och förståelse Ring till TeleTal 020-22 11 44.