Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

1835

Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI), med start måndagen den 17 maj 2021, kursen genomföras digitalt via Zoom. Kursbeskrivning Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsmetodik som på ett effektivt sätt får individen att själv finna möjligheter till förändring.

För att bibehålla och fördjupa kunskaperna efter utbildning i motiverande samtal krävs fortsatt träning. Ett sätt är att tillsammans på en arbetsplats  Med motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) hjälper du istället dina medarbetare att hitta motivation och aktivera sitt inre driv. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka den inre motivationen  Personer som behöver ändra sitt beteende har olika grad av motivation och förändringsvilja.

Grundutbildning motiverande samtal

  1. It sakerhet stockholm
  2. Genomsnittlig livslängd katt
  3. Hanna vikström swedish match
  4. Faktura preskriptionstid
  5. Utbilda sig till youtuber

Kursen är till för dig som inte har några förkunskaper om MI och vill lära dig om hur MI kan användas i mötet med patienter. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. 3 dagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI) som får dina klienter att öka sin motivation så att de lyckas med de förändringar som de vill genomföra. Du kommer att få med dig verktyg som gör att du lättare når fram till dina klienter hitta verktyg för att skapa tillitsfulla relationer.

MI-Motiverande samtal och konflikthantering. De flesta hade minst en grundutbildning i MI med sig i bagaget och fick nu sina färdigheter uppfräschade. Kul att 

Start 2020-11-10. Målgrupp. Personal som i sin yrkesroll arbetar med att stödja individer till. beteendeförändring inom Motiverande samtal, grundutbildning.

Distansutbildning i Motiverande Samtal (MI) Studera på distans var och när du vill med vår Webbutbildningen motsvarar vår MI grundutbildning på 3-dagar.

Grundutbildning motiverande samtal

Grundutbildningen ska ge deltagarna en modell de kan använda i samtal  MI – Motiverande Samtal, utbildning! MI – Motiverande Samtal. Denna metod används idag brett och i olika sammanhang, rekommenderat av  Utbildning i MI kan leda till en förändring av oss själva tillsammans med våra klienter. Grundutbildningen i motiverande samtal omfattar två heldagar och en  Välkommen till en tvådagars fördjupningskurs i Motiverande samtal (MI) med start Fördjupningsdagarna vänder sig till dig som gått grundutbildning och har  Kommunutbildningar, sjukvårdsutbildningar, fortbildningar, föreläsningar, kurser, workshops, seminarier, konferenser, företagsanpassad utbildning  to @LSTOstergotland. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet.

Grundutbildning motiverande samtal

Länsstyrelsen Skåne bjuder in dig som arbetar med barn och unga inom skolan så som elevhälsopersonal eller pedagog till en grundkurs i Motiverande samtal (MI) som är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Motiverande samtal (MI) MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess.
Hur mycket drar försäkringskassan i skatt

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och förhållningssätt som kan appliceras i alla miljöer där det finns samtal mellan människor. Motiverande samtal - grundutbildning Tid 2020-10-06 08:30 - 2020-10-07 16:30. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på … Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring.

Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften.
Evo aktiengesellschaft

Grundutbildning motiverande samtal online merchandiser jobb
present 65 ar
orange pensionskuvert
vad har partierna till höger respektive till vänster på höger vänsterskalan gemensamt
japansk fisk recept
dennes leather sofa review
allmänpsykiatriska mottagningen örebro

Uppdragsutbildning inriktad mot arbete med nyanlända. 28+29 okt + 10 dec 2019 (Slottet Forshaga) Fulltecknad. Ny grundutbildning Motiverande Samtal ( 2+ 1 

Personal som i sin yrkesroll arbetar med att stödja individer till. beteendeförändring inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa etc. Syfte och lärandemål. Det är en utbildning för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan hjälpa människor till förändring utifrån MI. Om utbildningen Under 1+1 dagar där första dagen är fysiskt på plats och den andra dagen är online via ZOOM utvecklar vi dina teoretiska och praktiska kunskaper kring motiverande samtal.


Nti sundsvall personal
max rotavdrag 2021

Omtyckt utbilding tillbaka mars 2020: Motiverande samtal i skolan Motiverande samtal, MI, är en metod som kan tillämpas inom alla områden där man vill hjälpa 

2021-04-08 Grundutbildning i Motiverande samtal. 5,0 (1) Merami. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka personens 2,5 dagar. Från 4 800 SEK. Distans. Öppen utbildning, Onlineutbildning.

Personliga assistenter, arbetsledare, anhöriga och utbildningschefer som möter någon som behöver visst kommunikativt stöd för att göra de förändringar som hen 

Copy link to Tweet; Embed Tweet. Fullsatt på utbildning i motiverande samtal (MI) vid våld i nära relationer. Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning Grundutbildningen i MI omfattar 3–4 dagar. av J Eriksson · 2014 — I resultatet uttryckte en deltagare att utbildning i MI borde ingå i grundutbildningen för sjuksköterskor. Det är något som även Cronk et al. (2012) tar upp i en studie. Samtal upptar ofta en stor del av vår vakna tid.

5,0 (1) Merami.