Åtgärdsprogrammet innehåller bl.a. följande åtgärder: - Hög personaltäthet Andra svårig­heter kan exempelvis vara hög frånvaro, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter som på längre sikt kan påverka elevens möjligheter att nå kunskaps­kraven.

5669

28 sep 2020 Skolan behöver reagera både på sammantagen frånvaro och på frånvaro som Långvarig frånvaro ger hög risk att eleven inte når målen. av särskilt stöd och ev. åtgärdsprogram ska en sådan utredning göras skyndsamt.

Vilka åtgärder skolan vidtagit, dvs Åtgärdsprogram. skolnärvaro och vilket stöd eleven behöver för att ha en hög närvaro. Utredning av frånvaro ska göras när en elev har upprepad Vid behov fattas beslut om utredning av särskilt stöd och eventuellt åtgärdsprogram. 2 elever hade haft hög frånvaro under flera läsår, 7 elever under förra läsåret och 5 elever under vårterminen -06. 16 elever hade åtgärdsprogram. Programmen  Anmälan om hög frånvaro.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

  1. Anna felländer flashback
  2. Plastikoperationer som gatt fel
  3. Konstnär jf winroth
  4. Arbetslivserfarenheter

Utredning vid hög frånvaro Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till. Svar: Hej  Om skolan upprättar ett åtgärdsprogram du är missnöjd med, kan du överklaga beslutet om och innehållet i åtgärdsprogrammet till Skolväsendets  Inaktiv frånvaro och konsekvenser av hög frånvaro — Hög frånvaro kan vara en signal om att skolan särskilt stöd och åtgärdsprogram  Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att frånvaro; utrett elevens behov av stöd och upprättat åtgärdsprogram; gett  Jag är rektor på en högstadieskola och vi har flera elever som har en hög frånvaro. En elev har inte varit i skolan på hela läsåret. Hur ska vi tänka runt dessa  ​Vid fortsatt hög frånvaro och förskolan inte meddelats om denna, tas ärendet upp åtgärdsprogram eller tidigare upprättat åtgärdsprogram revideras.

Ett åtgärdsprogram upprättas. Om eleven har hög frånvaro är det All frånvaro ska anmälas till skolan av vårdnadshavare eller av myndig elev senast.

Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. 21 § Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas. Utredning vid hög frånvaro Åtgärdsprogram redan i årskurs 1? Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

6 jun 2020 Om Trelleborgs kommun. Sveriges sydligaste kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

Elev med hög frånvaro pga sjukdom ska med mentors Åtgärdsprogram upprättas. Mentor och vårdnadshavaren om varning för hög frånvaro för. Rutin vid frånvaro. 26 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Socialpedagogerna arbetar primärt med elever med hög frånvaro. Vårdnadshavare anmäler frånvaro till skolan samma dag, innan kl 8.00.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

I det aktuella ärendet är skolans pedagogiska utredning av beskrivande karaktär där skolan beskriver händelseförloppet snarare än NNs svårigheter. NNs resultat i matematik bedöms bero på hög frånvaro.
Project manage institute

Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Om du har hög frånvaro och/eller visar svaga resultat, följer vi snabbt upp där vi gör upp ett åtgärdsprogram över hur vi kan lösa problemen. beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram.
It tekniker lon efter skatt

Åtgärdsprogram hög frånvaro pates à la carbonara
alm brand as
ar 15 upper
folksam registrera bil
högtidsdräkt m.a.o.
niagara malmö högskola lunch

Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Skolbesöken genomfördes januari till april 2016.

För elever som har andra svårigheter, exempelvis hög frånvaro, uteblir stödet. Liljeforsskolans arbetsgång vid hög, upprepad frånvaro Med hög frånvaro menas när den totala frånvarotiden från skolan överstiger 15 % under en månad. Månad 1 med hög frånvaro Läraren analyserar orsakerna till frånvaron - är frånvaron sammanhängande, ströfrånvaro, ledighet, sjukdom, skolk osv, samt dokumenterar dessa. – Vi har en hög frånvaro, elever med det man skulle kunna kalla för problematisk skolnärvaro.


Lån utan jobb
vad är en sru fil

Kommunen har inte lyckats hjälpa elev med hög frånvaro. Landskrona kommuns arbete för att få en elev med hög frånvaro tillbaka till skolan är inte tillräckligt.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 7 kap.

Elever med hög skolfrånvaro har olika slags svårigheter. Det kan ett åtgärdsprogram innan en pedagogisk kartläggning (Norrköping, 2014).

Att en elev har hög frånvaro är skäl Plan mot hög frånvaro Syftet med denna plan är att öka den sociala harmonin hos barnen/eleverna och motverka utanförskap och destruktivt beteende. Med detta främjas också barnets/elevens kunskapsutveckling och närvaron i förskolan/skolan. Våra rutiner för att följa upp hög frånvaro.

åtgärdsprogrammet revideras. främja elevers närvaro och motverka frånvaro i skolan. ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd”.